Qui som

La Unió d’Esglésies Baptistes de Catalunya (UEBC), és una associació d’unes 30 Esglésies Baptistes dins el marc geogràfic de la Comunitat Autònoma de Catalunya, -més una església a la província d’Osca i una altra a les illes Balears- i que en un context més ampli, formen part de la Unión Evangélica Bautista de España.
Aquestes esglésies pretenen ser comunitats de cristians que han estat redimits i perdonats per Jesucrist mitjançant la Fe en la seva resurrecció. Aquestes esglésies, i la unió de les mateixes, han rebut la crida de Déu per desenvolupar-se obedientment segons el model de Jesús de Natzaret com Senyor, i a proclamar el missatge alliberador de l’Evangeli en el nostre context humà, social i contemporani.
Com a Esglésies Baptistes venim del cristianisme que Jesús i els seus Apòstols fundaren, dels diferents moviments reformistes de l’historia de l’Església i de la Reforma del s. XVI, fonaments que compartim plenament:
Una Sola Gràcia: Sols la Gràcia de Déu possibilita la salvació de l’ésser humà, l’historia i el cosmos.
Una Sola Fe: Sols la Fe en el missatge del Evangeli apropa l’ésser humà a Déu.
Una Sola Escriptura: Sols la Bíblia, -adequadament interpretada, aplicada i contextualitzada- és la font d’autoritat amb la relació de l’ésser humà amb Déu.
A més tenim altres principis essencials que donen caràcter a les nostres esglésies baptistes, -i per tant- a la nostra Associació:
1. Les esglésies estan formades per persones creients en el missatge de l’Evangeli de Jesús i batejades amb aigua per immersió.
2. Cadascuna de les esglésies és autònoma, i és dirigida internament mitjançant la pràctica democràtica.
3. Aquestes esglésies mantenen una interrelació i una interdependència federal entre elles, donant lloc a la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE) en l’àmbit de l’Estat i la Unió d’Esglésies Baptistes de Catalunya (UEBC) a la nostra nació.
4. Les esglésies promouen la llibertat religiosa de cada persona i fomenten una adequada separació entre l’Estat i l’església.
5. Les esglésies estan compromeses en l’evangelització –no proselitisme- del món, i en l’acció missionera i social.
Com a Esglésies i com Associació, ens esforcem i intentem:
1. Profunditzar en la comunió, l’amor i la companyonia cristiana.
2. Viure compromesos en el seguiment a Jesús.
3. Estudiar i aplicar la Bíblia i seus principis de forma actualitzada.
4. Confraternitzar amb d’altres esglésies cristianes.
5. Respectar i fomentar el diàleg interreligiós.
6. Fruir de la celebració del culte a Déu mitjançant la lloança, l’adoració, la musica, l’ofrena, la paraula, el bateig, el Sant Sopar, i d’altres.
7. Proclamar la Bona Nova de salvació i esperança als nostres conciutadans.
8. Comprometre’ns en l’acció social i missionera.
9. Ser sensibles i crítics davant les situacions d’injustícia que es viuen al nostre món: discriminació de qualsevol tipus, violència de gènere, guerra, fam, terrorisme, destrucció del medi ambient, distribució de recursos i d’altres.
10. Promoure les aspiracions de l’ésser humà que estan en consonància amb els principis ètics ensenyats per la Bíblia, la Paraula de Déu.
Vine i participa d’una església baptista… Malgrat els nostres defectes i limitacions aspirem a trobar sentit a la nostra vida i a aquest món mitjançant la fe, l’esperança i l’amor a Jesucrist.
José A. Cuenca T.
Director del CET

 

Principis Baptistes de la UEBC