Historia

BREU HISTÒRIA DE LA “UNIÓ DE LES ESGLÉSIES BAPTISTES DE CATALUNTA, (UEBC)

8/12/1973
1973
19/01/1980
15/05/1981
7/10/1988
Octubre de 1991
28 Novembre de 1992
1994
8 novembre de 1997
1999
2005
20 de maig 2006
3-5 Novembre 2006
2007
12-14 octubre 2007
2007
2008
3-5 octubre 2008
11 Setembre 2010
Desembre de 2010
19 novembre 2011
16 novembre 2013
12 abril 1014
15 novembre 2014
28 de febrer 2015
16 abril 2016
27 de setembre de 2018