Historia

BREU HISTÒRIA DE LA “UNIÓ DE LES ESGLÉSIES BAPTISTES DE CATALUNTA, (UEBC)

ANTECEDENTS
CONSOLIDACIÓ
PRESIDENTS(ES) I VICEPRESIDENTS(ES)
ANTECEDENTS

La UNIÓ D’ESGLÉSIES BAPTISTES DE CATALUNYA te els seus antecedents en la CONFERÈNCIA REGIONAL DE LES ESGLÉSIES BAPTISTES DE CATALUNYA,  constituïda l’any 1952 i que, fins a la seva transformació en UEBC, celebrà gairebé anualment el que es denominava “Conferència Regional” aplegant a les esglésies baptistes catalanes adscrites a la UEBE (Unión Evangélica Bautista Española). A la VI Conferència Regional celebrada a Terrassa el 18 d’abril de 1960, s’aprovà el Reglament de Govern de la esmentada Conferència.

El 19 de març de 1973, es reuniren a la Casa de Colònies “Mas Silvestre”, de Canyamàs, les delegacions de les esglésies amb l’assistència de 12 pastors i 18 delegats.  Es va decidir proposar a les esglésies baptistes catalanes de formar la “UNIÓ DE LES ESGLÉSIES BAPTISTES DE CATALUNYA (UEBC) per reemplaçar les tradicionals Conferències Regionals i donar-li caràcter de continuïtat i de permanència que les Conferències no podien tenir. S’estudià i s’aprovà l’esborrany del Reglament de la UEBC a presentar a les esglésies per al seu estudi i posterior aprovació.

A la XVIII Conferència Anual Baptista, celebrada a Cornellà el 8 de desembre de 1973, quedà constituïda la (UEBC) i aprovat el seu Reglament, pels delegats de les 17 esglésies presents: Badalona, Barcelona “Barceloneta”, Barcelona “Bona Nova”, Barcelona “Turó de la Peira”, Cornellà, Figueres, Girona, L’Escala, Lleida, Manresa, Palamós, Sabadell “Creu Alta”, Sabadell “Primera”, Sabadell “Redemptor”, Terrassa “Ebenezer”, Terrassa “Nativitat”, i Vilafranca.  També hi eren els representants de les “missions” de Cerdanyola, El Part de Llobregat, Reus i Tarragona.

CONSOLIDACIÓ

L’arribada de la democràcia a l’Estat, esdevingué un nou repte per a les esglésies baptistes de Catalunya, que es van veure motivades amb noves idees i propòsits de servei.

A començaments del mes de novembre del 1978 va sortir el primer número del “Butlletí de la UEBC”. Fou una publicació bimestral dedicada a notícies que les pròpies esglésies proporcionaven, anuncis i projectes de la UEBC, així com l’extracte de comptes trimestral de la tresoreria.  Se’n publicaren 20 números (el primer va aparèixer als mesos de novembre – desembre de 1978, i el darrer, al gener – febrer de 1982).

La Junta Directiva de la UEBC presentà a la XXIV Conferència a Vilafranca del Penedès un projecte d’estudis, que seria conegut amb el nom de “CEBLIP” (Centre d’Estudis Bíblics per a Laics i Predicadors), que va ser aprovat per la majoria dels representants de les esglésies. Es va decidir de reunir-se tots els dissabtes, i tenir dos cursos cada any.  El Centre quedà inaugurat el 19 de gener de 1980 amb la presència de 50 alumnes. Les classes s’impartien a les dependències de la Primera Església Baptista de Sabadell.  L’any 1985 les classes es traslladaren a la desapareguda “Llibreria Baptista” del carrer Riera de Sant Miquel, 9 de Barcelona.  Aquest Centre cessà la seva activitat amb la cloenda del curs de l’any 1987.  L’activitat docent de la UEBC, però, continuà amb el “Centre d’Estudis Teològics de Catalunya (CET), que va començar el 7 d’octubre de 1988, sota la direcció del Pastor Dídac Martínez Méndez, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès.  A partir del curs 1996-1997 la direcció del Centre hi és, fins al dia d’avui, a mans del Pastor José Antonio Cuenca Trabado. Les instal·lacions del Centre es van haver de traslladar a les dependències de la Església Baptista de Castellarnau (Sabadell) i, des del curs 2012-2013 es desenvolupen amb regularitat a les de la Església Baptista el Redemptor (Sabadell).  Com a planter de predicadors i líders, molts germans i germanes de les esglésies baptistes de la UEBC s’han involucrat activament en el servei de les respectives esglésies de procedència i alguns han continuat la seva preparació a la Facultat de Teologia de la UEBE i altres institucions teològiques d’arreu l’Estat i l’estranger.

PRESIDENTS(ES) I VICEPRESIDENTS(ES)

PRESIDENTS

Benjamí Planes i Capuz. 19XX-1971

Llorenç Joan Lacué. 1971-1972

Pere Bonet i Such. 1973-1984

Llorenç Joan i Lacué. 1984-1987

Elies Cortés i Casanovas. 1988-1990

Llorenç Joan i Lacué. 1991-1992

Rubèn Simarro i Dorado. 1993-1997

Pau Simarro i Dorado. 1997-1998

Presidència a càrrec de la Junta Directiva 1998-1999

Josué Garrigós i Pérez. 2000-2007

José Antonio Cuenca  Trabado. 2007-2010

Ruth Giordano i Torres. 2010-2023

Nelson Araujo. 2023-fins l’actualitat

 

VICEPRESIDENTS

Francisco Montaño i Daza. 2007-2009

Ruth Giordano i Torres. 2009-2010

Ismael Gramaje i Iruela. 2010-2022

Josep Lidón. 2023–fins l’actualitat


8/12/1973Constitució de la UEBC i Aprovació del seu Reglament.1973Inici de la Obra Baptista a Reus.19/01/1980Inauguració del CEBLIP15/05/1981Església Evangèlica Baptista El Redemptor comença el seu cami.7/10/1988Inauguració del CETOctubre de 1991Graduació Primera promoció del CET28 Novembre de 1992Aprovació dels primers Estatuts de la UEBC1994Instal·lació pastoral Joaquim Bellostas a Palamós8 novembre de 1997Modificació dels Estatuts de la UEBC1999Creació del CET Multi programes2005Presentació del Projecte – Programa i intenció de Legalització de la UEBC20 de maig 2006Presentació del Projecte-Programa de la UEBC en Assemblea Ordinària3-5 Novembre 2006I Recés UEBC

A Santa Susana, amb el Lema: “Avançant en la visió i la Missió”. Presentació del desenvolupament del Projecte-Programa de la UEBC, presidit pel President José Antonio Cuenca Trabado. Conferenciant Fernando Bandrés.

2007Es crea la primera pagina WEB de a www.UEBC.cat12-14 octubre 2007II Recés UEBC

A Salou, amb el lema: “Avançant en la Visió i la Missió” Presentació Projecte Programa UEBC pel President José Antonio Cuenca Trabado.

2007Primera Vicepresidència UEBC2008Es canvia la Raó Social de la UEBC

Des del carrer Ginebra nº 35, de Barcelona,  seu de la “EEB Barceloneta” a Luther King nº 75, 08206 de Castellarnau (Sabadell), seu de la “EEB Castellarnau”

3-5 octubre 2008III Recés UEBC

A Comarruga, amb el lema: “Un Projecte amb Programa” Ponents: Julio Díaz i Manuel Sarrias. Es realitza l’Assemblea Administrativa on es passa a votació la Proposta Federal del Projecte Programa UEBC que no prospera

11 Setembre 2010IV Recés UEBC

A Comarruga.

Desembre de 2010Inici de la Obra Baptista a Les Fonts de Sant Quirze.19 novembre 2011Administrativa a Lleida

Es fa l’Informe Dafo d’on sortirà el marc d’actuació de la UEBC. Es dona la benvinguda a l’Església del Vallès. S’aproven les rectificacions i afegits als Estatuts UEBC, vigents fins el dia d’avui. Un punt d’inflexió és l’Assemblea de Manlleu on es surt amb un informe DAFO de la UEBC que serveix com a punt de partida per confeccionar un Projecte de funcionament nou.

16 novembre 2013Es presenta el Projecte de Treball de la UEBC.12 abril 1014Es posa a disposició de les esglésies el resultat del informe DAFO.15 novembre 2014Administrativa a Vilafranca del Penedès

Es presenta el text dels Principis Baptistes que han de regir a la UEBC.

28 de febrer 2015S’aprova el text dels Principis Baptistes de la UEBC

Serviran de marc d’actuació  pel projecte de la UEBC.

16 abril 2016Per encàrrec de l’Assemblea a la 1ª de Sabadell es demana que l’Associació de Pastors redacti uns estatuts per tal de ser legalitzats, seguint amb el projecte de la UEBC.27 de setembre de 2018Constitució de la Federació Religiosa anomenada “Unió d’Esglésies Baptistes de Catalunya

Davant el notari Alfredo Arbona Casp de Terrassa, tres esglésies de la UEBC: El Redemptor de Sabadell, La Barceloneta de Barcelona i la Església Baptista del Vallès de Sant Quirze del Vallès, mitjançant els seus representants respectius, en Carles Pàmies, Ismael Gramaje i Christian Freitag,  s’aixeca a Escriptura Pública la constitució de la Federació Religiosa anomenada “Unió d’Esglésies Baptistes de Catalunya.