Organització

Presidenta

Ruth Giordano i Torres
E-mail: presidencia@uebc.cat

Vicepresident

Ismael Gramaje i Iruela
E-mail: vicepresidencia@uebc.cat

Secretaria – Tresoreria

Carles Pàmies i Amorós
E-mail: secretaria@uebc.cat

Vocal

Ismael Gramaje i Iruela
E-mail: vocalia@uebc.cat

Formació

Pr. José Antonio Cuenca i Trabado
E-mail: cet-formacio@uebc.cat

Unió de Dones

Blandina Ronsano i Obradors
E-mail: ummbeac@uebc.cat

Creixement i Missions
Salvador M. Villar i Guerrero
E-mail: cim@uebc.cat

Unió de Joves

E-mail:

Pastor Conseller

Ismael Gramaje i Iruela
E-mail: vicepresidencia@uebc.cat

Associació de Pastors De Catalunya

Antoni Barbero Sánchez
E-mail: ap@uebc.cat
associacio.pastors@uebc.cat